Wij alles in de hand

U alles bij de hand.

Waarom een VVE?

Uw appartement in topconditie door een actieve VvE

Door het voeren van een actief VvE beheer stellen wij de waarde van het vastgoed centraal, dit doen we niet uitsluitend door het uitvoeren van een gedegen onderhoud, maar ook deeor het maken van duidelijke huihoudelijke regels voor de VvE. Heldere afspraken wat er voor zorgt dat ook uw complex uniform blijft. Door het structureel toepassen van deze regels blijft ook uw appartement in goede conditie hetgeen uw waarde mede waarborgt.

Dit garandeert mede een marktconforme waarde van het appartement en waarborgt de veiligheid in en om het gebouw. Daarom is elke appartementseigenaar verplicht om zijn verantwoordelijkheid te nemen en mee te betalen aan het gezamenlijk onderhouden, renoveren en verzekeren van het gebouw.

Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht gesteld en elke appartementseigenaar is hier automatisch lid van. De structuur van de VvE en de regels waar men zich aan dient te houden zijn te vinden in het burgerlijk wetboek 2 en 5, het modelreglement en de akte van splitsing.

Aanmelden

In een vrijblijvend gesprek bekijken of de mogelijkheden voor u interessant zijn.

Dat is Eigen Huis VVE Beheer.

Financieel & administratief beheer

Eigen Huis VvE Beheer  verzorgt alle financiële en administratieve werkzaamheden van uw VvE. Wij maken gebruik van een volledig geautomatiseerd systeem. Transparante communicatie over de financiën met het VvE bestuur voor het autoriseren van rekeningen, beheer en naleven van contracten met leveranciers en derde,  het voeren van de ledenadministratie controle op de te ontvangen van de maandelijkse VvE bijdrage. Continuïteit is waar het bij goed VvE beheer om draait.  Alle correspondentie wordt digitaal verwerkt en opgeslagen in uw portaal waar documenten zoals verzekeringspolissen,  onderhoudsplanningen, jaarverslagen en een klachtenportaal eenvoudig kunnen worden gedeeld met de VvE.

Jaarlijks wordt er een vergadering gehouden welke meestal in de eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar plaatsvind, u ontvangt vooraf aan deze vergadering een agenda zodat u zich goed voor kunt bereiden. Eigen Huis VvE beheer is hier altijd vertegenwoordigd door uw accountmanager.

Voor vergaderingen beschikt Eigen Huis VvE beheer in Dordrecht over een eigen vergader faciliteit welke kosteloos beschikbaar wordt gesteld.

Technisch beheer

Storingsonderhoud 
Een klacht, een storing, een calamiteit melden? Onze klachtendienst is 24/7 bereikbaarheid per klacht of storing melding via uw eigen portaal de klachten of storingen worden dan direct door gemeld. Kort na de melding ontvangt u van ons een bevestiging wie de melding gaat verhelpen.
De meldingen worden bijgehouden in het logboek op het portaal waardoor wij trends signaleren, leveranciers kunnen beoordelen en zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Contractonderhoud
Iedere VvE heeft te maken met onderhoudsovereenkomsten voor gebouwdelen en installaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lift, groenvoorziening of dak, galerijen Lopende contracten worden periodiek geëvalueerd en getoetst of deze nog marktconform zijn. Bij het afsluiten van contracten selecteren wij meerdere marktpartijen om de beste deal met de hoogste kwaliteit tot stand te brengen.

Mutatie
Ook beschik Eigen Huis VvE Beheer over een eigen mutatiedienst, op deze wijze hoeft u nooit lang te wachten alvorens een klacht verholpen wordt.